2018

• Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 dostępne jest w formacie PDF – pobierz plik (.pdf)
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego dostępne jest w formacie PDF – pobierz plik (.pdf)
• Bilans dostępny jest w formacie PDF – pobierz plik (.pdf)

• Informacje uzupełniejące do bilansu dostępne są w formacie PDF – pobierz plik (.pdf)
• Rachunek zysków i strat dostępny jest w formacie PDF – pobierz plik (.pdf)

Ze względów bezpieczeństwa, z dniem 16.03.2020 r., prosimy o telefoniczny badź mailowy kontakt z Biurem w Poznaniu.