2001

           

 

       XXIV Bydgoskie Impresje Muzyczne                           Festyn dla Dzieci Specjalnej Troski Promyk Słońca