Ludzie

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Dorota Pawłowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Leonard Szymański

Członek Komisji Rewizyjnej – Ewa Poturalska

Członek Komisji Rewizyjnej – Roman Nowaczyk

Opieka Prawna

Ewa Poturalska

Jakub Hoch

Kapelmistrz

Robert Morkis

Choreograf

Inga Linde

Małgorzata Cyranek-Halwani

Weronika Budych

Instruktorzy

Flety oraz Szkółka Muzyczna – Edyta Brzezińska-Kapłon

Klarnety i Saksofony – Mieczysław Popiela

Tenory – Robert Morkis

Trąbki – Maciej Słomian

Puzony i Tuby – Maciej Kołodziejski

Perkusja – Karol Nowak

Pracownik Gospodarczy – Krystyna Bartkowiak

Autorzy zdjęć

Grzegorz Jarmocewicz – zdjęcia imageowe

Weronika Budych

Ewa Dworczak

Iwona Gołembowska

Inga Linde
Elżbieta Linde

Magdalena Kalemba
Paweł Kalemba

Barbara Kochańska

Piotr Mata

Dorota Pawłowska

Piotr Piosik

Joanna Ratajczak