Historia

1928 r.- założenie Orkiestry Dętej im. B. Dembińskiego przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej  

              przez Dyrygenta Kazimierza Nowickiego
1965 r.- przejęcie patronatu nad Orkiestrą przez Hutę Szkła "Warta" w Sierakowie
1968 r.- przekształcenie Orkiestry w formację młodzieżową
2001 r.- objęcie patronatu nad Orkiestrą przez Stowarzyszenie "Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa

              Wlkp."
2005 r.- uzyskanie przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.

 

W prawie osiemdziesięcioletniej historii zespołu dyrygowali nim:

 • Kazimierz Nowicki - 40 lat z batutą
 • Kazimierz Nowak
 • Ireneusz Szkalej
 • Piotr Pełczyński
 • Jerzy Kamyk
 • Henryk Lewek
 • Roman Popiołek
 • Konstanty Pawelski
 • Robert Morkis - aktualny Dyrygent Orkiestry Vivat! i Urwisów

 Grupę choreograficzną w tym okresie prowadzili:

 • Wiesław Kaszubkiewicz
 • Elżbieta Staręga
 • Alicja Curujew
 • Bernadetta Pawłowska
 • Celina Kontek
 • Iwona Ratajczak
 • Inga Linde - aktualna Choreograf Grupy Choreograficznej Orkiestry Vivat!

Choreografowie Papużek:

 • Agata Sajdak - Choreograf Papużek
 • Małgorzata Cyranek-Halwani - aktualna Choreograf Papużek