Wydarzenia

2018-05-19 IX Wielkopolskie Spotkania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sierakowie

data: 19.05.2018

W sobotę, 219 maja 2018 r. w Ośrodku Sportowym Orlik, przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie, Orkiestra Vivat! zagrała podczas inauguracji IX Wielkopolskich Spotkań Sportowo-Integracyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Sieraków 2018. Celem spotkań jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów, integracja z młodym pokoleniem oraz propagowanie walorów krajobrazowych i kulturowych Ziemi Sierakowskiej.
Orkiestra Vivat! została zaproszona przez Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Panią Halinę Echaust- Prezesa UTW oraz Panią Krystynę Zachciał–V-ce Prezes ds. Programowych. Orkiestra Vivat! z motocyklistam poprowadziła przemarsz paradny ulicami miasta dodatkowo Orkiestra Vivat! uświetniła oficjalne otwarcie Spotkań krótkim koncertem na obiektach „Orlika”.