Wydarzenia

Honorowa Odznaka dla Stowarzyszenia

data: 04.06.2010

Zaszczytną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego nadano Stowarzyszeniu „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp." Odznakę Honorową przyznano decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego z 26 listopada 2008 roku i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2021/2008 z 27 listopada 2008 roku, za działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego, szczególnie za osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie kultury i sztuki muzycznej w kraju oraz polskiej twórczości muzycznej za granicą. Odznakę Honorową wręczył Pan Zbigniew Ajchler - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na ręce: Pani Doroty Pawłowskiej - Zarządu Stowarzyszenia i Pana Roberta Morkisa - Dyrygenta Młodzieżowej Orkiestry Vivat! oraz Pani Małgorzaty Nadol i Pana Przemysława Pawłowskiego, którzy przez 9 lat sprawowali funkcje Prezesa

i Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. To za Ich kadencji Stowarzyszenie otrzymało tę Honorową Odznakę.

Za nadanie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, w imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia, Społeczników działających na rzecz Stowarzyszenia, w imieniu Osób Zarządzających, Dyrygenta i Instruktorów, jak również Dzieci i Młodzieży, podziękowała Pani Dorota Pawłowska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Pani Prezes podkreśliła, że praca, poświęcany czas, serce

i entuzjazm wnoszony w działalność na rzecz dzieci i młodzieży Ziemi Sierakowsko - Międzychodzkiej ma siłę, dzięki trwającemu już 41 lat Mecenatowi Grupy Warta Glass. Pani Prezes podziękowała serdecznie Kapitule za to wyjątkowe wyróżnienie nadane Stowarzyszeniu, podziękowała za wręczenie Panu Zbigniewowi Ajchlerowi i na Jego ręce przekazała podziękowania Panu Marszałkowi, Zarządowi oraz Kapitule Honorowej Odznaki. Szczególne podziękowania Pani Prezes skierowała pod adresem Pani Poseł Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, która była inicjatorem nadania tego Honorowego Odznaczenia.

Zapraszamy do fotogalerii umieszczonej w zakładce Galeria.

 

W najbliższą sobotę, 18 maja 2019 r. Orkiestra Vivat! wystąpi podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Sierakowie!