Wydarzenia

2018-05-19 IX Wielkopolskie Spotkania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sierakowie

data: 19.05.2018

W sobotę, 219 maja 2018 r. w Ośrodku Sportowym Orlik, przy ul. Wronieckiej 25 w Sierakowie, Orkiestra Vivat! zagrała podczas inauguracji IX Wielkopolskich Spotkań Sportowo-Integracyjnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Sieraków 2018. Celem spotkań jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów, integracja z młodym pokoleniem oraz propagowanie walorów krajobrazowych i kulturowych Ziemi Sierakowskiej.
Orkiestra Vivat! została zaproszona przez Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Panią Halinę Echaust- Prezesa UTW oraz Panią Krystynę Zachciał–V-ce Prezes ds. Programowych. Orkiestra Vivat! z motocyklistam poprowadziła przemarsz paradny ulicami miasta dodatkowo Orkiestra Vivat! uświetniła oficjalne otwarcie Spotkań krótkim koncertem na obiektach „Orlika”.

 

22 lipca br. Orkiestra Vivat!,
na zaproszenie Pana Dyrektora Tomasza Raczkiewicza, zaprezentuje swój talent w ramach czternastej edycji Letniego Festiwalu Muzyka z Kórnika.