People

The Board of the Association

President of the Board – Dorota Pawłowska

The Board of Control

Chairman of the Board of Control – Leonard Szymański

Member of the Board of Control – Ewa Poturalska

Member of the Board of Control – Roman Nowaczyk

Legal Care

Ewa Poturalska

Jakub Hoch

Bandmaster

Robert Morkis

Choreographers

Inga Linde

Małgorzata Cyranek-Halwani

Instructors

Flutes and the Music School – Edyta Brzezińska-Kapłon

Clarinets and Saxophones – Mieczysław Popiela

Tenors - Robert Morkis

Trumpets – Maciej Słomian

Trombones and Tubas – Maciej Kołodziejski

Drums – Karol Nowak

Commercial Worker - Krystyna Bartkowiak

Photographs

Grzegorz Jarmocewicz - pictures image

Inga Linde

Elżbieta Linde

Dorota Pawłowska

Piotr Mata

Magdalena Kalemba

Joanna Ratajczak

Calm, health and full of joy Easter and many nice moments spent with family and friends wishes Dorota Pawłowska, President of the Board