Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, dyplomy uznania

Zaszczytną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego nadano Stowarzyszeniu ArtVivat ( poprzednia nazwa: „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp.") Odznakę Honorową  przyznano decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego z 26 listopada 2008 roku i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2021/2008 z 27 listopada 2008 roku, za działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego, szczególnie za osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie kultury i sztuki muzycznej w kraju oraz polskiej twórczości muzycznej za granicą. Odznakę Honorową wręczył Pan Zbigniew Ajchler - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na ręce: Pani Doroty Pawłowskiej - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ArtVivat  (poprzednia nazwa: „Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wlkp." ) i Pana Roberta Morkisa - Dyrygenta Orkiestry Vivat! oraz Pani Małgorzaty Nadol i Pana Przemysława Pawłowskiego, którzy przez 9 lat sprawowali funkcje Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. To za Ich kadencji Stowarzyszenie otrzymało tę  Honorową Odznakę.

Za nadanie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, w imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia, Społeczników działających na rzecz Stowarzyszenia, w imieniu Osób Zarządzających, Dyrygenta i Instruktorów, jak również Dzieci i Młodzieży, podziękowała Pani Dorota Pawłowska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Pani Prezes podkreśliła, że praca, poświęcany czas, serce

i entuzjazm wnoszony w działalność na rzecz dzieci i młodzieży Ziemi Sierakowsko - Międzychodzkiej ma siłę, dzięki trwającemu już 41 lat Mecenatowi Grupy Warta Glass. Pani Prezes podziękowała serdecznie Kapitule za to wyjątkowe wyróżnienie nadane Stowarzyszeniu, podziękowała za wręczenie Panu Zbigniewowi Ajchlerowi i na Jego ręce przekazała podziękowania Panu Marszałkowi, Zarządowi oraz Kapitule Honorowej Odznaki. Szczególne podziękowania Pani Prezes skierowała pod adresem Pani Poseł Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, która była inicjatorem nadania tego Honorowego Odznaczenia.

Zapraszamy do fotogalerii umieszczonej w zakładce Galeria.

Zdjęcie odznaki- Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

 

19 czerwca 2010r. byliśmy świadkami i uczestnikami obchodów 100 - lecia pięknej, patriotycznej pieśni ROTA na Placu Wolności w Poznaniu, której Głównym Organizatorem było Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego.
W tej wyjątkowej, historycznej uroczystości ze zgromadzonymi mieszkańcami Poznania i Wielkopolski swoimi wspomnieniami podzielili się - Honorowi Goście Jubileuszu w osobach Pani Joanny Modrzejewskiej – prawnuczki Marii Konopnickiej oraz Pana Jana Nowowiejskiego – syna Feliksa Nowowiejskiego.
Na Placu Wolności uroczystości rozpoczęły się o godz. 12-tej Hejnałem „Ratusz Poznański” Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu Andrzeja Kulki. Patriotyczne pieśni „Praojcom na chwałę” śpiewało przez całe popołudnie 20 chórów szkolnych z Poznania i Wielkopolski, odbyła się akcja plastyczna dla dzieci „Wiek Roty w obrazie” i gra miejska w poszukiwaniu symbolicznego złotego rogu „Złoty róg Hetmana” oraz wystąpiła muzycznie i tanecznie nasza Orkiestra Vivat!
O godz. 19.10 – symbolizującej rok pierwszego wykonania Roty w Krakowie, zabrzmiała Rota w Poznaniu na Placu Wolności, w wykonaniu wszystkich 20 chórów i zgromadzonych Mieszkańców, przy akompaniamencie naszej Orkiestry Vivat! – PRAOJCOM NA CHWAŁĘ!
Jesteśmy dumni, że uczestniczyliśmy w tej pięknej, patriotycznej Uroczystości - 100 - lecie ROTY Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.
Informacja z tego wydarzeniai ukazała się w głównym wydaniu Wiadomości TVP1 o godz.19.30

w niedzielę 20 czerwca br. i jest umieszczona na str. www – adres strony poniżej:
http://www.tvp.info/wiadomosci/wideo/20062010-1930/1900198
Zapraszamy również na strony:
www.haslo-rota.pl
www.rota.nowowiejski.pl
www.towarzystwo.nowowiejski.pl

http://www.lepszypoznan.pl/2010/06/19/haslo-rota-100-lat-roty.html

http://blubry.pl/galeria1098,mazoretki_z_sierakowa.html

http://blubry.pl/galeria1097,haslo__rota.html

Zdjęcie dyplomu- Jubileusz 100 - lecia ROTY

 

www/userfiles/file/2018/Dyplom%20Uznania%20%20Z%C5%82ota%20Tr%C4%85bka.jpg